Technické údaje materiálu

Ponúkame základné technické údaje aplikovanej fúkanej celulózovej izolácii. Viac informácií nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

 • Súčiniteľ tepelej vodivosti λ: 0,039-0,042 W/m.K
 • Merná tepelná kapacita Cd: 1920 J/kg.K
 • Tepelný odpor pri hrúbke 10cm: 2,564 m2.K/W
 • Tepelný odpor pri hrúbke 20cm: 5,1 m2.K/W
 • Súčiniteľ prestupu tepla U pri hrúbke 20 cm: 0,2 W/m2.K
 • Faktor difúzneho odporu: 1,1-3
 • Objemová hmotnosť vodorovne: 30–55 kg/m3
 • Objemová hmotnosť objemové plnenie: 30–65 kg/m3
 • Objemová hmotnosť steny: 40–90 kg/m3
 • Priemerné nasiakavosť pri teplote 21 C a vlhkosti 80-90%: cca 15% hmotnosti
 • Reakcia na oheň suchý materiál: trieda B-s1
 • Index šírena plameňa: nedochádza k šírenie plameňa